3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας

2002, Θεσσαλονίκη Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Σπύρος Παπαβραμίδης