4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας

2005, Αθήνα Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου