5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας

2007, Πάτρα Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Φώτης Καλφαρέντζος