7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας

2011, Αθήνα Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Χάρης Παππής