20ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χειρουργικής της Παχυσαρκίας (IFSO)

26-29 Αυγούστου 2015, Βιέννη, Αυστρία www.ifso2015.com