Συνέντευξη τύπου: “Παχυσαρκία 2022: Ανοίγουμε τον Ελληνικό Φάκελο”