1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας

1998, Ηράκλειο Κρήτης
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Ιωάννης Μελισσάς