2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας

2000, Αθήνα
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου