4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας

2005, Αθήνα
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου