6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας

2009, Αθήνα
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Θεόδωρος Διαμαντής