Στόχος και Σκοπός ΕΧΕΠ

Η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Παχυσαρκίας (ΕΧΕΠ) αποτελεί μία επιστημονική εταιρεία που σκοπό έχει να «συνδέσει» τους χειρουργούς αλλά και τους επαγγελματίες των συναφών ιατρικών και παραϊατρικών ειδικοτήτων, όπως ενδοκρινολόγοι, ψυχολόγοι, διαιτολόγοι κ.α που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση ασθενών με νοσογόνο παχυσαρκία.

Στους στόχους της εταιρείας περιλαμβάνονται

  • η προώθηση της βαριατρικής χειρουργικής στην Ελλάδα προς όφελος των ασθενών
  • η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους εμπλεκόμενους επιστήμονες και επαγγελματίες
  • η επιστημονική υποστήριξη των μελών της με την διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων – με κορυφαία το Πανελλήνιο Συνέδριο – για την ανταλλαγή εμπειριών, την διάδοση νέων τεχνικών, την προώθηση ερευνητικών πρωτοκόλων σχετιζόμενων με την αντιμετώπιση των ασθενών με νοσογόνο παχυσαρκία. Προς την κατεύθυνση αυτή, τα μέλη της εταιρείας λαμβάνουν χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση το επίσημο περιοδικό της μητέρας εταιρείας IFSO.
  • η ενημέρωση του κοινού για τις πολύπλευρες επιπτώσεις της νοσογόνου παχυσαρκίας σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων, μέσα από παρεμβάσεις της στα ΜΜΕ και την διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για το κοινό.
  • η οριοθέτηση κατευθυντήριων οδηγιών σε σχέση με την αντιμετώπιση των ασθενών με νοσογόνο παχυσαρκία με στόχο την καλύτερη αποτελεσματικότητα.
  • η ευαισθητοποίηση των μελών της προς την κατεύθυνση της καταγραφής όλων των ασθενών που υπόκεινται σε βαριατρική επέμβαση, σε ενιαία Πανελλήνια Βάση Δεδομένων ώστε τα αποτελέσματα να αξιολογούνται και να ευοδωθεί η πιστοποίηση οργανωμένων Κέντρων Αριστείας.