Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Γ. Σκρουμπής

Αντιπρόεδρος:Χ. Παππής
Γεν. Γραμματέας:

Κ. Αλμπανόπουλος

Ταμίας:Χ. Σπυρόπουλος
Μέλος:Ι. Μελισσάς