Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Χ.Κ. Παππής

Αντιπρόεδρος:Γ. Σκρουμπής
Γεν. Γραμματέας:

Χ. Σπυρόπουλος

Ταμίας:Π. Λάϊνας
Μέλος:Β. Δρακόπουλος