Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:Χ.Κ. Παππής
Αντιπρόεδρος:Γ. Σκρουμπής
Γεν. Γραμματέας:Χ. Σπυρόπουλος
Ταμίας:Π. Λαΐνας
Μέλος:Β. Δρακόπουλος