Αίτηση νέου μέλους

Για προεπισκόπηση της αίτησης εγγραφής νέου μέλους, πατήστε εδώ.


Η συμπληρωμένη αίτηση να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση zacharoulis@uth.gr

Η ετήσια συμμετοχή των 100 Ευρώ συμπεριλαμβάνει και την συνδρομή του περιοδικού Obesity Surgery.