Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης Παχυσαρκίας

Ως κλινικά σοβαρή (νοσογόνος) ορίζεται η παχυσαρκία, όταν ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 40kg/m2

Τα κριτήρια επιλογής των ασθενών για χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι τα ακόλουθα:

  • ΔΜΣ  40 η μεγαλύτερος.
  • ΔΜΣ 35-40 όταν συνυπάρχουν παθήσεις που σχετίζονται με την παχυσαρκία, όπως υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και άπνοιες στον ύπνο.

Απαραίτητες προυποθέσεις για την χειρουργική θεραπεία της παχυσαρκίας είναι:

  • Καλή ενημέρωση και κατανόηση από τον ασθενή για τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τις επιπλοκές της εγχείρησης
  • Απουσία αλκοολισμού, ψύχωσης ή μη ελεγχόμενης κατάθλιψης
  • Αποδεκτός εγχειρητικός κίνδυνος