Εξέλιξη Μεταβολικής Χειρουργικής

Το 2007 έγινε στη Ρώμη συνάντηση εκπροσώπων πολλών επιστημονικών εταιρειών με αντικείμενο την αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν και εκπρόσωποι χειρουργικών εταιρειών, όπως της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χειρουργικής της Παχυσαρκίας (IFSO), της Αμερικανικής Εταιρείας Βαριατρικής Χειρουργικής κ.α.

Η συνάντηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την λήψη μιας σπουδαίας απόφασης που άλλαξε τα μέχρι τότε δεδομένα στην αντιμετώπιση των νοσημάτων του μεταβολισμού: «Ο σακχαρώδης διαβήτης που δεν αντιμετωπίζεται με αλλαγή του τρόπου ζωής ή με φάρμακα είναι χειρουργικό νόσημα και πρέπει να αντιμετωπίζεται με επέμβαση στο πεπτικό σύστημα».

Μετά τη συνάντηση της Ρώμης, όλες οι βαριατρικές εταιρείες συμπεριέλαβαν στον τίτλο τους και τις λέξεις «Μεταβολική χειρουργική», δηλ. η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Παχυσαρκίας έγινε Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Παχυσαρκίας και Μεταβολικής Χειρουργικής, η Διεθνής Ομοσπονδία Χειρουργικής της Παχυσαρκίας έγινε International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, η Αμερικάνικη Εταιρεία έγινε American Society for Bariatric and Metabolic Surgery.

H συνάντηση της Ρώμης, γνωστή ως The Rome Diabetes Surgery Summit ήταν συνεπώς ο θεμελιώδης λίθος για τη σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση των νοσημάτων του μεταβολισμού (παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, υπνική άπνοια, δισλιπιδιαμία), δηλ. της Μεταβολικής Χειρουργικής.